1suatuoitiettrunggasaco230ml
1suatuoitiettrunggasaco230ml
2daunanh200mlcao
Nuoc-yen
NuocngotCam500ml
Tanglucnhuaduagang330ml
Tanglucnhuavang330ml
Tanglucthuytinh200ml
TanglucthuytinhDGang230ml
TanglucthuytinhGasaco230ml
Tanglucthuytinhdau230ml
Tanglucvang250ml
Trabidaolon
Traxanhnhua350ml
Traxanhthuytinh230ml
daunhanhgasacothuytinh230ml
dauxanhTT230ml
nha dam
nuocepthachduacam
nuocepthachduadau
nuocepthachduavai
nuocngotCam1250ml
nuocngotcanh1250
nuocngotchanh500ml
suachuadau
suachuadaucam
suatuoitiettrung200ml
tangluclon240ml2
tanglucnhua1250ml
tanglucnhua200ml
tanglucnhuadau330ml
traxanhnhua500ml
xaxi500ml

Trà bí đao

Năng lực sản xuất Trà bí đao của Gasaco hiện nay đạt 150.000 sản phẩm/ngày, gồm các sản phẩm sau:

  • Trà Bí đao lon 330ml

Được sản xuất từ nguồn nguyên liệu có trong thiên nhiên và nguồn nguyên liệu ngọai nhập chất lượng cao.

 

cho thue may phat dien cho thuê máy phát điện
Trang tri san khau su kien, Trang trí sân khấu sự kiện, Thiet ke hoi cho trien lam, Thiết kế hội chợ triển lãm, Thiet ke gian hang, Thiết kế gian hàng, Thi cong gian hang hoi cho, Thi công gian hàng hội chợ, San xuat mo hinh quang cao, Sản xuất mô hình quảng cáo, Thi cong quang cao, Thi công quảng cáo